ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2018. december 1-től visszavonásig.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Mógor Krisztina EV  (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.dayflykriszti.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.dayflykriszti.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai: 

  • Név: Mógor Krisztina EV
  • Székhely és levelezési cím: 1173 Budapest, Bélavár utca 30-32.
  • Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2018.09.01.
  • Nyilvántartási szám: 52852145
  • Adószám: 69207121-1-42
  • Telefonszáma: +36204022446
  • Email cím: szia@dayflykriszti.hu
A weboldal/honlap látogatása
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja. A honlapon található információt, önismerettel, önbecsüléssel, életvezetéssel kapcsolatos tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
Változtatás joga és felelősség kizárása
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja.
A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)
A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.dayflykriszti.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára.   A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. A gyakorlatokat mindenki saját felelősségére végezheti.   A Honlap egyes szolgáltatásainak megvásárlásával a Felhasználó és a Honlap üzemeltetője között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás (előfizetéses vagy egyedi díjas program) igénybevételére, ide értve a Honlap egyes zárt hozzáféréssel rendelkező elemeit. A szerződés határozatlan időre jön létre.
A szerződés tárgya
A Szolgáltató esetileg alkalmi ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az önfejlesztéssel, önismerettel és anyasággal kapcsolatos egyéb szolgáltatások és programok nyújtására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre az adott alkalmi szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az alkalmi szolgáltatások kizárólagos nyújtója Mógor Krisztina egyéni vállalkozó.
A szerződés létrejötte
A Szolgáltató és a Felhasználó – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Felhasználó által a dayflykriszti.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem”, „Csatlakozok” vagy “Kérem” gomb lenyomásával jön létre. A Felhasználó jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
Árak/fizetési lehetőségek
Az alkalmi programok díját bankkártyával a Barion fizetési rendszeretén keresztül (MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013, bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el) és utalással lehet fizetni. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosíthatja. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési oldalán történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Az Ügyfélnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza. Az Ügyfél elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Mógor Krisztina egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban értesíteni.
Felmondás/garancia
Az alkalmi egyedi díjas programokra Szolgáltató nem vállal pénzvisszafizetési garanciát. A hozzáférés megvásárolt online programokhoz megmarad a program vége után is. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.dayflykriszti.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
Biztonság A www.dayflykriszti.hu weblap Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.