„Az érzelmi intelligencia fogalom először John D. Mayer és Peter Salovey tanulmányaiban jelenik meg 1990-ben, az ő modelljük az érzelmi információk megértését, az érzelmekkel való érvelést tartja a legmeghatározóbb tényezőnek.

Daniel Goleman kutatására (publikációira, majd könyvére, döntően 1995. körül, majd ezt követően jelennek meg) hivatkozással arról olvashatunk, hogy az egyén sikerességét, eredményességét, az elvárásnak való megfelelését csupán 20 százalékban határozza meg a magas IQ érték (az ész, a logika, a birtokolt tudás), a munkahelyi eredményességet az érzelmi intelligencia viszont 80 százalékban. Ez az elméleti (elvi) megállapítás mindenképpen elgondolkodtató (15-20 év kutatás alapján), azonban abszolút tényekkel való igazolásával a szakirodalomban nem találkozunk, ezt a mindennapoknak kell még igazolnia.

Tényként kell megállapítanunk ugyanakkor, hogy az érzelmi intelligencia jelentősen előmozdítja a vezetői munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a magánszféra és munkahely egyensúlyának kialakítását, megőrzését.

Tényként fogadhatjuk el, hogy magunk és mások érzelmi indítékainak megismerése/ismerete nagy biztonságot jelent az egymás elfogadásában, a tevékenység végzésében.” Dr. Poór Ferenc 2016

Kaptál egy csomagot, amelyben vannak számodra felesleges dolgok, hasznosak, örömet és bánatot adók. Mindent okosan követtél gyerekként mi helyes és mi nem az. Felnőttként van lehetőséged, hogy ráláss ezekre. Választhatsz, hogy mit követsz és mit megköszönve elengedsz. Megértheted mért volt azokra szükség és mért nincs most. Kitárul egy kapu, amely ugyan megérint majd sokszor, de meg is gyógyít, melegít, erőt ad és reményt. Ugyan sokan ígérik a boldogság az önismereti munka „végére”, én inkább azt ígérem, hogy érezni fogsz. Ott és akkor, aminek ott és akkor helye van. Mersz fájdalom esetén sírni, düh esetén határt szabni, élmények esetén örülni, hozzád közelállok esetén a szereteted kimutatni, csalódottság esetén azt elmondani, félelelm esetén felismerni és lépéseket tenni. Szépen lassan türelmet, alázatot tanulsz és békességre lelsz. Az igazi értéket meglelve magadban sokkal egyszerűbb lesz az élet. Mintha itt hagytad volna a csomagod egy részét.

Legyél jelen velem!

Kriszti

“Az érzelmi tudatosság mindössze annyit jelent, hogy

képesek vagyunk felismerni és azonosítani a saját érzéseinket,

illetve érzékeljük ezeknek az érzelmeknek a jelenlétét más emberekben.”
John Gottmann